lunes, 4 de junio de 2012

Ultimul Războinic


Oamenii se înţeleg dialogând. Dialogul nu este perfect: pot apărea neînţelegeri, se pot strecura greşeli, dar şi acestea se soluţionează tot prin dialog. Violenţa şi războiul nu sunt o soluţie: aparte de suferinţa atroce pe care o presupune —suferinţă absurdă prin însăşi inutilitatea ei—violenţa naşte doar violenţă şi răzvrătire. Omenirea a schimbat registrul violenţei pe unul al dialogului. La Dumnezeu lucrurile nu stau deloc aşa. El a rămas anchilozat, anacronic, în „războiul rece” al retoricii viscerale dirijate împotriva „copiilor” Săi speriaţi şi neputincioşi. Mânuind ameninţător „satârul măcelului generalizat” prin  cotidianul nostru umil şi împovărat, YHWH ţine cu tot din-adinsul să ne bage tuturor... apocalipsa-n oase!  

Mesajul Său a rămas invariabil: V'am trimes foametea în toate cetăţile voastre, şi lipsa de pîne în toate locuinţele voastre...  7 ,,N'am vrut să vă dau nici ploaie, cînd mai erau încă trei luni pînă la secerat; ...9 V'am lovit cu rugină în grîu şi cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii şi măslinii voştri i-au mîncat deseori lăcustele...10 Am trimes în voi ciuma şi v'am ucis tinerii cu sabia...11 ,,V'am nimicit ca pe Sodoma şi Gomora... Cu toate acestea, tot nu v'aţi întors la Mine...[1] Războiul divin nu s-a terminat... şi nu cunoaşte Pacea nicidecum: întreaga „zidire” dimpreună cu „toată suflarea” troznesc sub apăsarea cruntă a furiei divine. Cum-necum, se pare că ne-a pus gând rău: ori Îl adorăm de urgenţă, ori murim de mâna... Ultimului Războinic Autentic cu pretenţii de  TATĂ!  


[1] Amos 4:6-11  

viernes, 1 de junio de 2012

Fiul... Moralist

De când căscat-am ochii şi-am ciulit urechile întru ascultare pe Planetă, nişte tunici negre, însoţite aproape invariabil de nişte bărbi despuiete, mi-au susurat la auz o frază care, prin repetare nesfârşită, a devenit celebră:„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi[1] Continuarea poveştii o ştiţi şi voi, la fel de bine ca şi mine: aţi pus cuvântul la inima, aţi renunţat la voi şi la „multe”, aţi suferit şi v-aţi bucurat deopotrivă, împlinind frumoasa şi nobila poruncă! Ceea ce puţini cunosc este faptul că această zicere nu este deloc originală, şi nicidecum nu aparţine lui Isus: El doar reiterează o zicere care reflecta principala normă duhovnicească de vieţuire din sînul sectei Fariseilor, respectiv principiul iubirii și îngăduinței frățești.[2]Fariseu practicant, născut din părinți farisei, Fiul Moralist al lui Dumnezeu, Isus Hristos, postulează pentru era pe care a ianugurat-o cu nașterea Sa un nou precept (i)moral: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte![3] Acesta, se pare, chiar este original. Așa se face că în noua dispensațiune, vajnicii urmași ai lui Isus s-au înfruptat din plin din această ideologie, urmărind insistent împlinirea parazitară a multelor și presantelor nevoi care le zdrumicau necontenit stomacele, buzunarele ori eros-ul.


Dacă e trădare...trădare să fie! Numai s-oştim şi noi !!!

[1] Marcu 12:31


[2] Flavius Josephus: The Wars of The Jews, II, Cap. 8, 16. http://www.ccel.org/j/josephus/works/JOSEPHUS.HTM


[3] Luca 16:9